Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

karmawraca
3621 d431 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viasandycopper sandycopper
karmawraca
3252 b60f
karmawraca
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viasandycopper sandycopper

June 18 2015

karmawraca
7750 c90e
Reposted fromsubiektywne subiektywne viapassionative passionative
karmawraca
Dziwne- myślała smętnie Mama Muminka- Dziwne, że ludzie mogą stać się smutni, a nawet źli, gdy życie staje się zbyt łatwe. ALe tak to już jest. I wtedy najlepiej zacząc od nowa, od drugiego końca
— Mama muminka
Reposted fromButWhy ButWhy viasomebunny somebunny
karmawraca
7472 9103 500
Reposted fromfungi fungi viashowmetherainbow showmetherainbow

June 16 2015

karmawraca
Gdybyśmy trochę bardziej szanowali swoje własne obietnice wobec siebie samych świat były lepszym miejscem.
Reposted bysomebunnytilde
karmawraca
4432 24b6
round and round
karmawraca
4428 ef9d

June 15 2015

karmawraca
6318 36d2
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie
karmawraca
6414 f186
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury
8241 f64f 500
Reposted fromtayfun tayfun viashowmetherainbow showmetherainbow
karmawraca
7861 dc13 500
Reposted bysomebunnyjointskurwysynzapomnianedusielecciamawinraralaalaalagefuhlvollmrautynaKurkaWyluzujwrazliwaabisublacktoblacknotthesamehonestliediviwybuchmuzgugeogeofujitsuhp856jabolmaxLipschennosceteipsum

June 13 2015

3918 3c6f
Reposted fromLittleJack LittleJack
3872 e3ac 500

Bukowski

Reposted fromLittleJack LittleJack
3818 18f9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
karmawraca
9075 95f1
Reposted fromxpetqa xpetqa viashowmetherainbow showmetherainbow
8966 a2e8 500
karmawraca
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
Reposted fromdepresja depresja viasomebunny somebunny
karmawraca
Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.
— Przybora
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl